نصب ابزارهای پیش ساخته

نصب ابزارهای پیش ساخته بوسیله ی دستگاه فارسی بر نجاری و میخ بادی و چسب پلی یورتان انجام می شود.
ایجاد زاویه ی ۹۰ درجه کنج کار با دو برش ۴۵ درجه دستگاه فارسی بر، بر روی ابزار و اتصال آنها با چسب انجام می شود.
چون گیرایش چسب های استفاده شده در حین کار شبیه چسب آکواریوم است و حدود ۵-۶ ساعت زمان نیاز دارد ، حین نصب از میخ بادی جهت فیکس کردن ابزار تا گیرایی نهایی چسب استفاده می شود.
جهت نصب قاب های دیواری ابتدا دیوار طبق نقشه مورد نظر خط کشی می شوند و سپس هر ابزار در محل مربوطه با سرعت نصب می شود.
محل اتصال ابزارها با چسب ۳-۲-۱ به هم فیکس می شوند و در صورت نصب خوب کوچکترین درزی مشاهده نخواهد شد.